CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THƯỞNG KÝ QUỸ LÊN TỚI 10,000 USD

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
THƯỞNG KÝ QUỸ LÊN
TỚI
10,000 USD

Định nghĩa:
[Tiền Nạp] là số tiền khách nạp vào tài khoản. Đơn vị là Dollars Mỹ.
[Tiền Thưởng] là số tiền thưởng mà sàn tín dụng cho khách hàng.
[Khối lượng giao dịch tối thiểu] là khối lượng giao dịch tổng cộng khách hàng cần phải giao dịch
để có thể chuyển đổi tiền thưởng từ tín dụng thành tiền vào tài khoản giao dịch MT4.

Điều khoản chung:
Phần tiền thưởng không thể chuyển nhượng cho người khác hoặc cho tài khoản khác.
Chương trình áp dụng cho loại tài khoản Standard và ECN tại ZFX.
Chương trình khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại của ZFX.
Để tham dự chương trình, quý khách vui lòng đăng ký thông qua nhân viên Sales.
Phần tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản đã đăng ký của khách.

Thời gian diễn ra chương trình:
Từ 00:00 ngày 13/08/2021 đến hết 24:00 ngày 13/10/2021 theo khung giờ GMT+7.
Khách hàng chỉ được tham gia chương trình duy nhất một lần.
Khách hàng được chọn duy nhất một tài khoản để nhận thưởng và tham gia chương trình.
Chương trình khuyến mãi này không áp dụng đồng thời chung với các chương trình khuyến mãi
khác đang diễn ra của ZFX.

Số tiền thưởng giúp quý khách gia tăng mức ký quỹ để giao dịch (Ví dụ: Quý khách có thể dùng
tiền thưởng để mở thêm vị thế hoặc duy trì mức ký quỹ cho vị thế). Số tiền thưởng không được
tính vào vốn giao dịch mà sẽ được hiển thị ở cột “Free Margin” trong nền tảng MT4.
Sau khi nhận được tiền thưởng, khách hàng có 60 ngày để giao dịch đủ khối lượng cần thiết theo
điều khoản của chương trình.

Lưu ý: Khi mức ký quỹ của quý khách giảm xuống bằng với mức tiền thưởng nhận được từ
chương trình, tài khoản của quý khách tham gia chương trình sẽ bị
STOP – OUT (không thể tiếp
tục giao dịch).

Cách tính tiền thưởng:

Tổng Nạp Rút Mức thưởng Khối lượng Giao dịch
tối thiểu
Thời gian giao dịch
200 – 1000 USD 10% Số tiền thưởng / 5 60 ngày kể từ ngày ký quỹ
đầu tiên
1001 – 5000 USD 20%
5001 – 10,000 USD 30%
10,001 – 20,000 USD 40%
>20,000 USD 50%

 

Mức tiền thưởng tối đa có thể nhận được là 10,000 USD

Cách tính khối lượng giao dịch tối thiểu:

Khối lượng giao dịch cần thiết = Tiền thưởng / 5

Ví dụ: Khách hàng A Nạp 1000 USD vào ngày 13/08/2021, A sẽ nhận được mức thưởng tương
ứng là 10% = 100 USD. Như vậy A sẽ cần giao dịch 100 / 5 = 20 lots trước ngày 13/10/2021 để
nhận được 100 USD tiền thưởng vào tài khoản giao dịch.

Sau khi đạt đủ khối lượng giao dịch tối thiểu, khách hàng có thể tiến hành rút tiền thưởng hoặc
tiếp tục sử dụng số tiền thưởng để giao dịch cùng ZFX.

Cách thức rút tiền thưởng:

Tiền thưởng ban đầu sẽ mang tính chất là tiền tín dụng, có nghĩa sẽ không thể được sử dụng trừ
khi khách hàng đã đạt được khối lượng giao dịch cần thiết.
Sau 60 ngày kể từ ngày nạp tiền, nếu khối lượng giao dịch không đủ tiêu chuẩn, số tiền thưởng
sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, khách hàng vẫn sẽ nhận được một phần thưởng khuyến khích tương
ứng với
1 USD x 1 lot giao dịch.

Người tham dự vẫn có thể rút tiền ra từ tài khoản giao dịch. Người tham dự đồng ý và hiểu rằng,
hành động rút số vốn đã nạp vào trước khi đạt được khối lượng giao dịch cần thiết, sẽ ảnh hưởng
đến số tiền tín dụng của họ.

Người tham dự hiểu rằng hành động nạp thêm tiền sẽ mang đồng thời gia tăng phần tín dụng,
đồng thời gia tăng khối lượng giao dịch cần thiết.
Đơn vị của khối lượng giao dịch cần thiết là lô. Một lô được định nghĩa là một lô tiêu chuẩn của
một vị thế đã hoàn tất mở và đóng.

Các lô đã giao dịch sẽ được tính vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi tuần. Mọi phần thưởng
tiền mặt áp dụng sẽ được chuyển đổi và gửi vào tài khoản thực của khách hàng trong vòng 5
ngày làm việc sau đó nếu tất cả các điều khoản đã được đáp ứng.

Khách hàng có thể yêu cầu tính toán sớm hơn so với quy định trong các điều khoản này, nếu đã
qua 60 ngày kể từ khi họ gửi đủ điều kiện. ZFX sẽ cố gắng xử lý các yêu cầu riêng lẻ, tuy nhiên
điều này không thể được đảm bảo.

Lưu ý: Những lệnh được mở và đóng trong vòng dưới 2 phút sẽ không được tính vào trong khối
lượng giao dịch tối thiểu.

Những lệnh hedge (lệnh giao dịch Buy và Sell cùng khối lượng được mở cùng lúc trong vòng 120
giây) sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch tối thiểu.

Quyền và miễn trừ trách nhiệm:

ZFX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ trong việc nhận hoặc chuyển lệnh được tạo
ra bởi sự cố của các công cụ hoặc phương tiện truyền thông hoặc chuyển giao, hoặc bất kỳ
nguyên nhân nào vượt quá tầm kiểm soát hoặc dự đoán hợp lý. Trong trường hợp có bất kỳ sự
thiếu thận trọng trong lúc giao dịch, lỗ quá mức, lạm dụng các lệnh “hedge”, thì các giao dịch đó
sẽ được xem là hành động bất hợp pháp, sẽ không được thực hiện, và thậm chí có thể bị xóa từ
tài khoản của người tham gia.

ZFX có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào hoặc hủy bỏ các giao dịch vi phạm quy tắc, áp
dụng các chiến lược không phù hợp. “Hedge” nghĩa là khách hàng giao dịch đồng thời cả hai
lệnh mua và bán với khối lượng như nhau tại ZFX hoặc các công ty khác để kiếm lợi nhuận từ
các điều khoản giao dịch. Zeal có toàn quyền phán quyết hành vi lạm dụng và đó sẽ là quyết
định cuối cùng.

Nếu ZFX nghi ngờ khách hàng vi phạm hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của chương trình
khuyến mãi, hoặc có hành động ác ý với Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, ZFX có quyền từ chối
khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi, trì hoãn tạm thời hoặc chấm dứt và tùy từng
trường hợp có thể sẽ yêu cầu chặn tài khoản khách hàng tạm thời hoặc vĩnh viễn.

ZFX có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều kiện khuyến mãi nào, tất cả hoặc một phần hoặc
chấm dứt hành động của quý khách bất cứ lúc nào mà không thông báo trước theo quy định đơn
phương của công ty.

Công ty có quyền sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng (tên, hình ảnh và video) là người
thắng giải cho mục đích tiếp thị.

ZFX có quyền sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ quy tắc nào trong và sau chương trình khuyến mãi.
Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản và Điều kiện, và sẽ thông báo cho quý khách về những thay
đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã được sửa đổi trên trang web của ZFX.

Các điều khoản cập nhật vào: Ngày 13/08/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *