Mô Hình Mây Đen Che Phủ – Dark Cloud Cover

Mô Hình Mây Đen Che Phủ là một mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, tương tự như các mẫu Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm (xem: Bearish Engulfing Pattern ). Có hai thành phần của một Mô Hình Mây Đen Che Phủ:

đám mây đen che phủ mô hình biểu đồ nến

Mô Hình Mây Đen Che Phủ xảy ra khi một ngọn nến giảm giá ngày thứ 2 đóng cửa dưới 1/2 của thân nến Ngày 1.

Ngoài ra, giá mở cửa của ngày 2 tạo khoảng cách tăng so với giá đóng cửa của ngày 1.

Khoảng cách mở cửa ngày 2 tăng so với ngày 1 không bền vững tạo ra tín hiệu đảo chiều giảm.

 

Ví dụ biểu đồ Mô Hình Mây Đen Che Phủ

Biểu đồ dưới đây minh họa một ví dụ về các mẫu Mô Hình Mây Đen Che Phủ:

biểu đồ chứng khoán bao gồm điện toán đám mây đen tối

Bán khi xảy ra tín hiệu Mô Hình Mây Đen Che Phủ

Người bán thường chờ 1 tín hiệu xác định rõ ràng hơn để bán khi Giá rơi xuống đường xu hướng tăng.

Một mô hình đảo ngược xu hướng giảm là Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm (xem: Bearish Engulfing Pattern ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *