THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH REWARD

THỂ LỆ THAM GIA


1. Chương trình áp dụng cho khách hàng hiện tại và đối tác môi giới (IB) đang có tài khoản
MT4 tại ZFX đăng ký tham gia trong chương trình REWARD ngày 16/08/2021

2. Tài khoản hợp lệ: Tài khoản STP và ECN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

3. Khách hàng được yêu cầu nạp tiền tương ứng với Tổng Số tiền nạp tối thiểu trong vòng 24
tiếng
và giao dịch đủ tổng số lot yêu cầu của giải thưởng (trong khoảng thời gian tối đa là 2
tháng
) theo Bảng 1 để nhận phần thưởng.
Ví dụ:
Trong vòng 24 tiếng từ lúc chương trình được thông báo qua video được post trên
Fanpage chính thức của ZFX, khách hàng A nạp
300 USD và giao dịch 25 lots, A sẽ
có thể nhận được phần thưởng tương ứng là
100$, phần thưởng này sẽ được chuyển
vào tài khoản MT4 của khách hàng.
Khách hàng B nạp 3,000 USD, sau khi giao dịch đủ 300 lots, B sẽ nhận được phần
quà tương ứng là
1 iPhone 12 Pro Max
Khách hàng C nạp 9,000 USD, sau khi giao dịch đủ 300 lots, C sẽ nhận được phần
quà tương ứng là
1 iPhone 12 Pro Max, và sau khi giao dịch đủ 900 lots thì C sẽ
nhận được phần quà tương ứng là
1 chiếc Honda AirBlade

4. Khách hàng có thể nạp tiền vào nhiều tài khoản giao dịch thực dưới cùng tên và tất cả khối
lượng giao dịch sẽ được tính chung.

5. Số tiền nạp sẽ được tính từ tất cả các giao dịch nạp tiền trong thời gian khuyến mãi. Nếu
khách hàng sử dụng chuyển khoản nội bộ từ một tài khoản dưới cùng tên, nó sẽ không được
tính là tiền nạp.

6. Việc tính toán khối lượng giao dịch sẽ bắt đầu sau khi khách hàng đăng ký thành công
chương trình khuyến mãi này. Bất kỳ vị trí hoặc lots nào được giao dịch trước khi đăng ký
hoặc sau khi kết thúc chương trình sẽ không được tính. Khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc
nào.

7. Đối với các đối tác môi giới, khối lượng giao dịch chỉ được tính dựa trên giao dịch của tài
khoản giao dịch của chính mình.

8. 1 lot = 1 lot tiêu chuẩn.

9. Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của
ZFX.

10. Giao dịch đóng dưới 1 phút sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch.

11. Các lệnh hedging được mở trong vòng 1 phút cũng sẽ không được tính.

12. Khi tiền nạp tích lũy và giao dịch số lot đáp ứng đủ các điều kiện, khách hàng có thể đăng
ký nhận thưởng bằng cách liên hệ với nhân viên trong tất cả các kênh như:
Livechat từ trang web www.zfx.com hoặc
Telegram @CustomerServiceZFXVN hoặc
Gửi email đến vn-cs@zfx.com và thông báo địa chỉ giao hàng trong thời gian
khuyến mãi.
Trong trường hợp chương trình khuyến mãi kết thúc, khách hàng vẫn có thể liên hệ với nhân
viên để nhận giải thưởng
trong vòng 7 ngày sau đó.

13. Dưới đây là bảng yêu cầu tiền nạp tích lũy tối thiểu, khối lượng giao dịch (Lot tiêu chuẩn)
và các giải thưởng trong chương trình
“Reward ngày 16/08/2021”:

Phần thưởng Tiền nạp tối thiểu (USD) Số Lots cần giao dịch (Lot)
100$ $300 25
IPhone 12 Pro Max $3,000 300
Honda AirBlade $6,000 600

Bảng 1: Giải thưởng và điều kiện nhận thưởng

CHI TIẾT VỀ VIỆC NHẬN GIẢI THƯỞNG

14. Sau khi yêu cầu thưởng được chấp thuận. ZFX sẽ sắp xếp việc giao các giải thưởng cho
khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc hoặc theo thời gian dự kiến của công ty vận chuyển.
Tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch Covid tại thời điểm trao giải thưởng sẽ phát sinh sự
chậm trễ trong quá trình vận chuyển, ZFX sẽ thông báo tới khách hàng qua số điện thoại và
xác nhận qua email của khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình.

15. Khách hàng có thể nạp và giao dịch, thu thập các lot để nhận thưởng “không giới hạn” và
điều kiện theo giải thưởng mong muốn.

16. ZFX sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm về các giải thưởng như đã nêu trong Bảng 1 (Điều
khoản và Điều kiện chung), bao gồm chi phí vận chuyển. Nhưng trong trường hợp có bất kỳ
thiệt hại nào trong quá trình giao hàng, ZFX sẽ không chịu trách nhiệm về phần này.

Tel: (+84) 901 838 828 | Email: vn-cs@zfx.com | Website: www.zfx.com | Trang 3

17. Nếu khách hàng hoàn thành các điều kiện giao dịch nhưng không muốn nhận giải thưởng.
Khách hàng đó có thể chọn nhận giải thưởng bằng “tiền mặt” (tiền sẽ chuyển vào tài khoản
giao dịch MT4) có giá trị tương đương với giải thưởng nhận được trong vòng 7 ngày làm
việc. Khoản tiền mặt sẽ bị khấu trừ 10% thuế giá trị gia tăng VAT.

18. Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt

19. Giải thưởng không được chuyển nhượng cho người khác.

20. Giải thưởng bằng hiện vật sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải
thưởng

21. ZFX không chịu trách nhiệm về bất kỳ chất lượng dịch vụ về phần thưởng.

QUYỀN VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

22. ZFX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ trong việc nhận hoặc chuyển lệnh được
tạo ra bởi sự cố của các công cụ hoặc phương tiện truyền thông hoặc chuyển giao, hoặc bất
kỳ nguyên nhân nào vượt quá tầm kiểm soát hoặc dự đoán hợp lý. Trong trường hợp có bất
kỳ sự thiếu thận trọng trong lúc giao dịch, lỗ quá mức, lạm dụng các lệnh “hedge”, thì các
giao dịch đó sẽ được xem là hành động bất hợp pháp, sẽ không được thực hiện, và thậm chí
có thể bị xóa từ tài khoản của người tham gia.

23. ZFX có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào hoặc hủy bỏ các giao dịch vi phạm quy tắc,
áp dụng các chiến lược không phù hợp. “Hedge” nghĩa là khách hàng giao dịch đồng thời cả
hai lệnh mua và bán với khối lượng như nhau tại ZFX hoặc các công ty khác để kiếm lợi
nhuận từ các điều khoản giao dịch. ZFX có toàn quyền phán quyết hành vi lạm dụng và đó
sẽ là quyết định cuối cùng.

24. Nếu ZFX nghi ngờ khách hàng vi phạm hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của chương trình
khuyến mãi, hoặc có hành động ác ý với Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, ZFX có quyền
từ chối khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi, trì hoãn tạm thời hoặc chấm dứt và
tùy từng trường hợp có thể sẽ yêu cầu chặn tài khoản khách hàng tạm thời hoặc vĩnh viễn.

25. ZFX có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều kiện khuyến mãi nào, tất cả hoặc một phần
hoặc chấm dứt hành động của quý khách bất cứ lúc nào mà không thông báo trước theo quy
định đơn phương của công ty.

26. Công ty có quyền sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng (tên, hình ảnh và video) là người
thắng giải cho mục đích tiếp thị.

27. ZFX có quyền sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ quy tắc nào trong và sau chương trình khuyến mãi.
Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản và Điều kiện, và sẽ thông báo cho quý khách về những
thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã được sửa đổi trên trang web của ZFX.

Điều khoản được cập nhật ngày: 12/08/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *